Medlemsmöte 31 januari 2024 kl. 19:00

Onsdag 31 januari 2024 kommer vi att genomföra en GKL-träff med samvaro, gemenskap och samtal utifrån världsgemenskapens fem apostoliska områden. Vi kommer att med utgångspunkt från slutdokumentet från världsmötet se …

Glimtar från europeiskt möte i GKL*

av KARIN EDEBOL EEG-OLOFSSON Att ösa ur djupa källor och våga uppbrott var temat för årets möte i Gemenskap i kristet liv (GKL), som hölls helgen den 29 september till …

Världsmötet 2018

Dag 10 av 10: Till slut, vår nya Executive Council Sista dagen har ägnats åt att välja ExCo för nästa femårsperiod. Det blev en lustfylld och spännande omröstning som slutade …