Gemenskap i Kristet Liv är en världsvid rörelse. Den finns i alla världsdelar och har förgreningar i omkring 70 länder.

I Sverige finns flera grupper i Stockholm. Det finns även grupper på andra håll – eller är under bildande. Vi har också blivit medlemmar i den globala organisationen CLC (Christian Life Community).

Det är en ignatiansk gemenskap av kristna män och kvinnor i alla åldrar och från alla sociala förhållanden. Medlemmarna bildar mindre lokala grupper för gemenskap och för att stödja varandra att leva kristet liv utifrån den ignatianska spiritualiteten.

Det gäller att söka och finna Gud i allt – i vardagslivet, i familjen, på arbetet och bland vänner, liksom genom insatser i grannskap, i kyrkan och i samhället i stort.

Gemenskap i Kristet liv står i evangeliets tjänst och verkar för människovärde, stöd för familjer, skydd av miljön och skapelsen. Ett särskilt engagemang gäller för rättvisan: Att ta ställning till de fattigas förmån och för en enkel livsstil. Det bygger på Ignatius uppmaning: ”Gå och sätt världen i brand!”