Medlemssidor:

Dessa sidor är reserverade för medlemmar i Gemenskap i Kristet Liv (GKL). Enbart medlemmar i GKL ska ha tillgång till innehållet. Var vänlig och dela inte med dig av ditt lösenord med obehöriga.

Medlemsbrev:

 

Protokoll Styrelsemöten:

Protokoll Styrelsemöten 2023

Protokoll Styrelsemöten 2022

 

Årsmöten:

Årsmöte 2023

Årsmöte 2022

Årsmöte 2024

 

Ekonomi:

Medlemsavgift

 

Mötesmaterial:

OBS! GKL önskar att mötesmaterialet stannar kvar inom organisationen GKL och att medlemmarna inte sprider ut det till obehöriga.

 

Grunddokument:

Stadgar

Allmänna Normer

Allmänna Grundsatser

Beredskapsplan för att förhindra övergrepp

Avsiktsförklaringar

Kyrklig rådgivare

 

Bilder