Att vara med i Gemenskap i Kristet Liv är en kallelse – en kallelse till ett liv präglat av den ignatianska andligheten.Det bygger på gemenskap i en mindre grupp. Inom Gemenskap i Kristet Liv beskrivs uppgiften för gruppen att vara en lyssnande grupp. En GKL-grupp är alltså inte främst en bönegrupp, inte en bibelstudiegrupp, inte en diskussionsgrupp – även om allt detta också är aspekter av vad gruppen gör. Den är istället en grupp där man med stöd av den ignatianska spiritualiteten lyssnar till varandras erfarenheter från det konkreta vardagliga livet, och på så sätt tillsammans med andra upptäcker hur Gud är verksam i ens liv och vardag. Man väljer inte själv vilka som ska ingå i ens grupp – även gruppens sammansättning är en del av kallelsen.Gruppens gemenskap bygger på vars och ens beredskap att regelbundet delta i gruppens möten varannan vecka, att öppet dela med sig vad som skett i ens liv sedan sist, och att se de övriga medlemmarna som ens andliga vänner, som medvandrare genom livet. Normalt ordnas också några särskilda heldagsreträtter under sammanlagt tre lördagar under året dit medlemmar från alla grupper inbjuds att delta.

Det är inte en orden med löften. Men att verkligen bli äkta delaktig i ett levnadssätt som präglas av ignatiansk andlighet innebär ett åtagande med livslång inriktning. Detta är avsikten med Gemenskap i Kristet Liv, och det liknar i den meningen åtagandet att ingå i en jesuitkommunitet eller i ett äktenskap.

Gemenskap i Kristet Liv kan vara något för dig om du:

o Sedan tidigare har någon kunskap eller erfarenhet av ignatiansk andlighet,

o Är inställd på att senast inom ett år påbörja Andliga övningar – om du inte redan gjort det,

o Vill göra ignatiansk andlighet med bl a examensbönen till en del av ditt vardagliga liv, och dela med dig av dina erfarenheter i grupp,

o Tillsammans med andra vill upptäcka hur Gud är verksam i ditt liv och i din vardag, genom att öppna dig för andra deltagare i din grupp,

o Är beredd att träffas i en grupp varannan vecka – och beredd att uthålligt prioritera den tiden.

Om du vill vara med, mejla: gkl@gemenskap.se eller fyll i kontaktförmuläret nedan!

Du får då kontakt med en grupp, där du först kommer med på en prövoperiod på några månader. Du ska också vara beredd att parallellt delta i viss introduktion om Gemenskap i Kristet Liv.

Det är viktigt att du är beredd att avsätta tid för att regelbundet delta i gruppens möten varannan vecka – och därefter öppet tala med gruppen om hur du upplevt prövotiden.

Därefter handlar det om ett ömsesidigt beslut: Att gruppen anser det bra att fortsätta med dig som medlem, och att du själv vill fortsätta som medlem.

 Bor du så att du inte kan träffas fysiskt så finns det en särskild s.k. ”Zoomgrupp” för de som bor på avlägsna ställen. Nämn det i mejlet eller i kontaktformuläret nedan!

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Namn