Årsmöte tisdag 16e april

Hjärtligt välkommen till Årsmöte för Gemenskap i Kristet Liv (GKL)

Tisdag 16 april 2024 kl 18.00, möte via Zoom-länk

Årsmötets program

18.00-18.20   Tekniktid, Välkommen och bön.
18.20-19.50   Årsmötesförhandlingar
19.50-20.00   Sändning av styrelsen, & Avslutning

Zoom-länk:

kontakta styrelsen på gkl@gemenskap.se för att ta del av zoomlänken!


Viktiga punkter vid årsmötesförhandlingarna

– Sedvanliga årsmötesförhandlingar med ekonomisk redovisning och budget, verksamhetsplanering m.m.

Ombud och röstning
– Alla medlemmar och deltagare i GKL-grupper har rätt att delta på årsmötet och får yttra sig och lägga förslag. Rösträtt på årsmöte har enbart ombud för GKL-grupperna.
– Varje GKL-grupp har högst tre ombud. Dessa väljs på ett gruppmöte, till vilket alla gruppdeltagare har blivit kallade, och rapporteras till styrelsen innan årsmötet.
Ombud behöver vara medlem i GKL.

Vi är tacksamma om gruppsamordnare senast en vecka före årsmötet meddelar till styrelsen vem/vilka som har utsetts som ombud för gruppen.   
gkl@gemenskap.se

Bifogade handlingar till årsmötet:
– Dagordning
– Årsberättelse 2023
– Verksamhetsplan 2024
– Ekonomisk rapport 2023
– Budget 2024
– Revisionsberättelse 2023

Hjärtligt välkommen!

Styrelsen för GKL i Sverige
gm. Henrik Ström
ordförande

Mejladress till styrelsen: gkl@gemenskap.se