Medlemsmöte 31 januari 2024 kl. 19:00

page1image17333280

Onsdag 31 januari 2024 kommer vi att genomföra en GKL-träff med samvaro, gemenskap och samtal utifrån världsgemenskapens fem apostoliska områden. Vi kommer att med utgångspunkt från slutdokumentet från världsmötet se vad som är vår väg vidare för GKL i Sverige gällande de fem apostoliska områdena.Plats för träffen: Biblioteket, S:ta Eugenia kl. 19.00.
Man kan också närvara på träffen genom Zoom. (länk skickas ut senare)
Vi ber er att prioritera denna träff, om ni har ett gruppmöte denna kväll ber vi er ändå att prioritera detta möte före, ni är alla viktiga.