Världsmötet 2018

Dag 10 av 10: Till slut, vår nya Executive Council

20180731_200549_resized.jpg

Sista dagen har ägnats åt att välja ExCo för nästa femårsperiod. Det blev en lustfylld och spännande omröstning som slutade med att Denis Dobbelstein från Belgien blev president och Ann-Marie Brennan från USA vice president. Dessutom valdes Catherine Kinuya Waiyaki från Kenya till sekreterare och fyra så kallade ”consultors”: Fernando Vidal (Spanien), Daphne Po (Hong Kong), Najat Sayegh (Libanon) och Diego Pereira (Uruguay). De sändes sedan efter mässan av hela församlingen.

En intressant aspekt av valprocessen är att kandidaterna inte själva aktivt får ta upp sin kandidatur med andra delegater, utan finnas tillgängliga och svara på frågor och samtala med delegater som vill skapa sig en bild av kandidaterna. Information om dem har också spridits i god tid innan världsmötet. All typ av kampanjande på alla nivåer är avskrivet. Det bidrar sannolikt tillsammans med allt annat som är väldigt väl genomtänkt, till att det varit en mycket positiv stämning genom hela världsmötet.

Det har verkligen varit en resa i alla dess meningar att vara med om de här tio dagarna. Att avsluta med en fest där vi firade det vi åstadkommit och framkallat i samma lokal den här tiden kändes helt rätt!

Vi ses i Sverige!

 

Dag 9 av 10: Formaliteterna behövs också!

20180730_114755_resized.jpg

Urskiljandet övergick idag till betydligt mer formella aktiviteter. Delegaterna röstade fram budgeten för nästa femårsperiod och röstade också emot tre förslag på ändringar och översyn av världsgemenskapens General Principles (GP). Vi från Sverige och ytterligare sex andra länders delegationer deltar som observatörer i och med att vi ännu inte fullföljt vägen in som formella medlemmar i World CLC. Så det är 67 länders delegationer som röstar, med en röst per delegation.

Ändringar i GP – som vi på svenska kallar grundsatser – innebär en revision av hela dokumentet med alla dess satser. En av världsgemenskapens grundsatser anger dessutom att alla ändringar av General Principles måste bekräftas av Heliga Stolen innan de kan implementeras. En liten ändring tvingar därför till ett större arbete med en genomgång av samtliga grundsatser och sedan kontakt med Heliga Stolen. Det påverkade antagligen att ändringsförslagen, som handlade om enstaka ord eller meningar i enstaka grundsatser, röstades emot av församlingen. Canada hade även föreslagit en revision av GP, för att utreda hur ett tillägg kopplat till Påveencyklikan Laudato Si skulle kunna formuleras. Det var detaljerat gällande tidplan, innehåll och utformning och utifrån samtalet och frågorna som följde förslaget såg majoriteten av församlingen att det skulle låsa alltför stor del av kommande ExCo:s arbete, och röstades istället ner i tillit också till att ExCo kommer att förvalta den önskan som finns om flera spår att arbeta mer kring, där det socioekologiska är en av dem. Den som inte har läst Laudato Si kan gärna göra det då det kommer att vara ett viktigt dokument för GKL-medlemmar i och med att Påven i denna uppmanar oss att leva ett socioekologiskt apostolat där vi visar omsorg och kärlek i vår vardag, i allt vi gör, i både socialt och ekologiskt hänseende, eftersom allt går ihop.

Räkenskaperna från 2013-2017 hade ExCo redogjort för redan första dagen och idag godkändes den. Utifrån de årliga utgifterna som varit beräknas vi ha samma nivå framöver. Det är 188 000 euro som planeras i årlig utgift, pengar som delvis går till administrativa kostander och en anställd sekreterare och sedan till en gemensam fond från vilken GKL-gemenskaper kan söka pengar för utbildning och apostoliskt arbete.

Hittills har cirka 20 000 euro per år av dessa 188 täckts av frivilliga bidrag, vilket innebär en viss osäkerhet. Utifrån det beslutade världsmötet om en liten höjning av medlemsavgiften, så att dessa genererar 191 000 euro till budgeten. På så sätt blir vi självförsörjande och har säkrad budgetbalans under den kommande femårsperioden. Höjningen innebär i snitt 1 euro per medlem och år.

Medlemsavgiften till världsgemenskapen är inte densamma som vi betalar till svenska GKL. Om vi som nu betalar 400 kronor per år, tar sedan vår GKL-gemenskap en del av dessa 400 kronor som de betalar till världsgemenskapens gemensamma kassa. För sveriges del kommer det handla om någonstans mellan 120-150 kronor per år. Resten hamnar i vår nationella kassa. Avgifterna till världsgemenskapen bygger på det som beskrivs som coresponsible financing. Ett land med låg köpkraft har lägre avgift, ett med högre högre. Avgiften för varje land räknas ut genom en algoritm där den totala inkomsten som World CLC behöver ska uppnås genom avgiften för samtliga 20 000 medlemmar. Istället för att bara dela 191 000 euro på 20 000 medlemmar, får varje land en variabel med befolkningens köpkraft som påverkar varje medlems avgiftsnivå. Totalsumman blir alltid densamma, och de som har högre köpkraft betalar alltid in mer till världsgemenskapen per medlem.

Förutom budget och motioner fick vi idag också läsa utkastet på det dokument som ska sammanfatta världsmötet. Det var mycket fint och dessutom är Sverige tillsammans med Holland omnämnt i en passage som GKL-gemenskaper som inspirerar och inger hopp, när vi i de mest sekulära hörnen på jorden har en tillväxt som är större än på andra platser.

Dokumentet sammanfattar också det som vi de här dagarna urskiljt som vårt kall i GKL. Preliminärt, bör sägas:

…Att fördjupa vår identitet genom inre omvändelse.

…Att dela den gåva ignatiansk andlighet är för oss med andra.

…Att gå framåt för att tjäna de i störst behov och så frön av nåd.

AMDG

 

Dag 8 av 10: Vårt kall

Dagens urskiljning rörde GKL:s kall. Att i kommunitet – tillsammans – följa Jesus är en gemensam nämnare i flera av de totalt trettio smågrupperna som vi är uppdelade i. Att göra det med den ignatianska spiritualiteten och de verktyg vi har genom den en annan. Allt eftersom kommer vi få dokumentationen från alla urskijlningar för att också kunna arbeta med materialet när vi kommer hem till våra respektive hemländer.

Middagen intog vi idag med vårt fadderland Tyskland, som intresserade sig för hur vi upplevde världsmötet och hur våra tankar gick. Både Tyskland och flera andra länder har visat intresse för att göra olika gemensamma aktiviteter. Med flera vi träffar uppstår idéer på sätt vi kan hjälpa och stötta varandra, och det är värdefullt bara att samtala och vidga vyerna över vad som är möjligt.

På det ordinarie schemat tillkommer ofta extrapass efter middagen (det vill säga med start 21.00) och vi har försökt nyttja tiden här till max och närvara även på dessa. Idag var det en presentation av olika projekt som nationella GKL-gemenskaper driver, till exempel presenterade Polen och Kenya två helt olika och intressanta projekt som också alla andra länder kan bidra till. Andliga övningar som ett skrapkort med dagliga uppgifter under fastan och ett projekt för att utveckla en skola i Nairobi där barn som har en prekär situation går.

Livet här på vår kant är just nu hoppfullt och inspirerande. Vi önskar er frid och ber om fortsatta böner!

 

Dag 7 av 10: Tystnad och synd

CR1_9823-768x509[1]Veckan vi har varit här har vi haft samtal med mängder med människor från allehanda GKL-hörn i världen. Det är både intressant och nyttigt att höra om hur de gör på olika håll och förstås hur livet och världen vi lever det på ter sig på andra platser. Idag blev det paus i det med en dag som förutom delningar och momenten vi gjorde var i tystnad.

Tystnaden var välbehövlig för dagens tema: synden vi bär på som medlemmar, nationella GKL-gemenskaper och världs-GKL. Förutom personlig meditation och delning i smågrupperna gjorde vi en gemensam övning som blev väldigt stark för alla. Synliggörandet av synden blev trösterik när det blev tydligt att alla i sina olika uttryck hänfaller åt samma avsteg från den heliga väg vi alla vill vandra. Tack för era böner och ert stöd. Idag har vi också bett för er medlemmar där hemma.

 

Dag 6 av 10: Vi är i Kristus

2018-07-28 13.31.08_resizedIdag har vi ägnat hela dagen åt urskiljning individuellt, i smågrupper och i storgrupp. Inga föredrag eller genomgångar har ägt rum och det har gett ett annat djup åt dagen. Förmiddagens urskiljning rörde vad som hänt i oss och på världsmötet efter halva tiden, och på eftermiddagen dök vi ner i den lilla uppgiften att finna en benämning för Jesus. Bilden ovan är gjord av foton på alla deltagare på världsmässan. Idag blev alla också ombedda att be sina medlemmar att be för oss på världsmötet, be för att dagarna som är kvar bär frukt. Efter den första halvan av urskiljning och förankring i vår spirituella väg, är det i dagarna som kommer dags att besluta om riktning för de kommande åren – verksamhet, budget och ExCo.

Vi ber därför om era böner för oss i den svenska delegationen liksom alla våra vänner i gemenskapen här på världsmötet. Den upplevelse av gemenskap som det här världsmötet väcker är svår att återge i text, en gåva att uppleva. En godtagbar sammanfattning är antagligen att vi helt enkelt är en enda kropp.

Tack!

 

Dag 5 av 10: Finbesök

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=lbb-kaurSW0?rel=0&showinfo=0&w=560&h=315]

Idag var “Open day”, då världsmötet välkomnade allmänheten och de drygt 200 delegaterna utökades med runt 200 till, inte minst många medlemmar i GKL-gemenskaper från bland annat Brasilien och Uruguay och även Frankrike tog sig hit. Det var fest, helt enkelt. Eller först, en mycket fin och känslosam mässa tillsammans som avslutades till ”Laudate omnes gentes, laudate dominum”, som kommit att bli ett naturligt ledmotiv till det här världsmötet. Sen fest, med dans och musik från arrangörsländerna Argentina, Uruguay och Paraguay. Det är deras GKL-medlemmar som har ordnat hela världsmötet och arbetet de gjort och, inte minst, gör de här dagarna är helt otroligt.

Innan Open day började hade vi också besök av Jesuiternas generalfader Arturo Sosa. Igår kväll hade han ett möte för enbart jesuiterna på mötet, ett sextiotal, och idag talade han för alla och förrättade även den nämnda mässan. Talet kan ni läsa i sin helhet här. Världsmötet för med sig att vi får träffa fler jesuitpräster än vi någonsin gjort innan, dessutom från världens olika hörn. Det vidgar också bilden av Jesuitorden och hur Ignatius följe verkar i vår tid.

En annan fin stund idag var en kort men viktig ceremoni där tre nya länder antogs som formella medlemmar i världs-GKL, World CLC-CVX: Lettland, Vietnam och Mauritius.

På nästa världsmöte om fem kan det vara vår tur!

 

Dag 4 av 10: Vår heliga historia

20180725_173533_resized.jpg

Dag fyra har vi ägnat åt GKL:s historia. En av ”de äldste” – Maria Magdalena Palencia – berättade om historian från det att de så kallade Maria-kommuniteterna omvandlades till GKL, på engelska Christian Life Community (CLC), på spanska Comunidad en vida Cristiana (CVX). En artikel för dig som vill fördjupa dig i vår historia finns att ladda ner här. Den är skriven av Andreas Carlgren och Henrik Ström.

Efter redogörelsen började arbetet med att fylla tidslinjen med våra egna erfarenheter och känslor. Personlig meditation över de tre viktigaste stiuationerna inom GKL utvecklades i delningar i smågrupp till ett utmärkande av de viktigaste skeendena i den gemensamma historian.

I urskiljningsarbetet följer vi en GKL-modell som heter ESDAC. Den fungerar än så länge alldeles utmärkt och är applicerbar i vårt arbete i Sverige. Den presentation som vi fick innan vi började använda den finns att se här.

Idag fick vi också det tal som Påve Franciskus biograf Austen Ivereigh höll igår. Det är på engelska och går att ladda hem här.

 

Dag 3 av 10: Längs Påvens vägar

20180724_120204_resizedVärldsmötet äger rum på Colegio Máximo i orten San Miguel utanför Buenos Aires. Påve Franciskus utbildade sig och senare andra här, och var senare också rektor för skolan. Han var också kyrkoherde i församlingen och som sådan verkade han förstås i San Miguel. Här kan invånare minnas ”fader Jorge”.

Idag rörde vi oss i påve Franciskus fotspår samtidigt som vi följde den väg han pekar ut åt oss som kyrka och som lekmän. Med start i en före detta hönsgård som han som kyrkoherde lät göra om till en kyrka, tillbringade vi sedan dagen med församlingsmedlemmar i alla åldrar som alla gav det de kunde till sitt område. Tonåringar som med en egen begränsad situation rent materiellt jobbar apostoliskt med de de ser har det ännu svårare, ett pensionerat par som i nio år följt sitt kall att servera barn som inte får ordentligt med mat två dagar i veckan – och dessutom bedriver katekes för dem på lördagar och har läxhjälp och studiestöd ytterligare ett par dagar. Barn som i sin tur tar den möjligheten de blir erbjudna och gör en gåva av den. Erfarenheterna är ännu under smältning och förtjänar en längre redogörelse så småningom. Erfarenheterna är svåra att teckna ner men något som kan ge en fingervisning är att det efter den här dagen är lättare att förstå att det hade en radikal inverkan på Jorge Bergoglio att vara sänd i det här samhället.

Önskan om vår radikala förvandling till följare av Jesus hellre än följare av lagen fick vi en fantastisk utläggning om på morgonen av påvens biograf Austen Ivereigh. Han höll föredrag om hur Påvens urskiljningsprocess som lett fram till dagens rörelser sett ut och om nyckelsituationer för denna. Hela föredraget kommer att skickas till oss, och vi lägger då förstås upp det här. Det är en sammanfattning som är värdefull för alla som vill förstå vår Påve bättre, bortom det han faktiskt sagt och säger. Föredraget kan du läsa i sin helhet här.

Med stor tacksamhet och en viss grad av salig (kanske till och med helig) utmattning släcker vi för idag. Fint att ni läser och är med oss!

 

Dag 2 av 10: ”Hur många bröd har ni? Gå och se efter.”


Delar av världsmötet sker genom delningar i smågrupper. Det känns tydligt då att trots att vi kommer från olika länder, så har vi allting gemensamt. Första rundan, andra rundan, tredje rundan… Ibland kan det vara vissa språkkomplikationer men vi förstår varandra. Känslan är alltid att det finns en strävan i varje möte att hitta det bästa i sin nästa och lyssna till Gud genom denna.

Idag handlade en session om att urskilja vilka gåvor GKL gett mig. En första enskild bön följdes av delning i liten grupp och sedan delning i storgruppen. Samtliga urskiljningar sammanfattades genom att smågrupperna skrivit tre ord, tre saker, på ett bröd som vi lade i vår gemensamma korg. Brödundret var förstås stycket vi mediterade utifrån. ”Hur många bröd har ni? Gå och se efter.” Bilden på hela korgen som det går att zooma in på och läsa kan ni se här.

I de urskiljningar och delningar vi deltagit är det påtagligt hur medlemmar i gemenskaper från hela världen upplvet GKL som ett stöd i livet, och mer ännu som modgivande och uppmuntrande för att röra sig genom livet med Jesus som ledstjärna.

Ett pass under dagen redogjorde för en sammanfattning av apostoliska insatser på världsnivå och lokal nivå och väckte tankar om vårat eget apostoliska arbete. Det blev också tydligt att vi inte känt till de världsomfattande insatserna, som vi har möjlighet att bidra till, som klimatsatsningen rörande bland annat plast i haven som alla kan följa och engagera sig i på facebooksidan CVX CLC Ecology.

Frågan som genomsyrar det mesta är en som också alla svenska medlemmar behöver ställa sig mer än en gång: hur lever vi ut ”The CLC Charism” i världen idag.

 

Dag 1 av 10: Framme

Nu är vi – Carlos, Nina och Yvonne – på världsmötet för Gemenskap i Kristet Liv. Vart femte år hålls ett sådant – i år i ett vinterkyligt Buenos Aires!

20180722_193046_resized.jpg

Den första dagen inleddes med att alla länder lyftes fram med syfta att synliggöra vilka som är här och att dessa nu blir ett under dessa tio dagar, precis som vi är ett hela tiden i den världsgemenskap vi tillhör. Det är inte bara något för protokollet utan för att vi under världsmötet ska urskilja utifrån CLC som ett, en gemenskap.

Inledningen fick också lite guldkantat när vi fick ett brev påven hade skrivit till oss uppläst, brevet kan ni läsa här.

Vi kommer att skriva ett kortare inlägg här efter varje dag, så att ni kan följa vad som händer. Sverige deltar som observatör på världsmötet eftersom vårt medlemskap i världsgemenskapen är i görningen, men ännu inte ett faktum. Vår avsikt är att nyttja möjligheten att lära oss både om hur ett möte som detta går till men också om gemenskaperna i de andra länderna som deltar – 72 stycken! Totalt är vi över 200 personer.

Dagen innehöll tre längre delningar i smågrupper där vi fick dela kring några grundsaker för att bättre förstå fler deltagares situationer: om vår personliga erfarenhet av GKL, om vår nationella gemenskap och verksamhet och om våra förväntningar inför världsmötet.

Det är värdefullt att ta del av andra länders verksamhet. Vi upptäcker via det också vad vi i Sverige gjort som vi kan ha anledning att känna tacksamhet för. Antalet medlemmar och grupper vi på de här åren omfattar överraskar många, som också understryker det apostoliska i arbetet vi gör för att öppna och möjliggöra GKL för fler i fler delar av landet. Ni kan se den presentation av samtliga delegationers länder och dess medlemmar och apostoliska arbete här.

20180722_190238_resized20180722_194521_resized20180721_132524_resized