Rörelsernas pingst 18e maj kl. 17:00

Hej GKL-vänner!

Detta är en inbjudan att medverka i Rörelsernas pingst 18 maj 2024 kl 17.00 i Katolska domkyrkan.

Som vanligt vill biskop Anders inbjuda oss i GKL, tillsammans med övriga lekmannarörelser i Katolska kyrkan, att uppmärksamma Rörelserna i kyrkan i samband med pingsten.

I samband med pingstvigilian som firas med biskop Anders kl 17.00 kommer det att ske upptagande av ett antal konvertiter i kyrkans fulla gemenskap samt konfirmation,
med en efterföljande samling/fest i Domkyrkosalen med konfirmanderna och rörelserna.

Det blir således ett flerfaldigt firande med både konfirmation och rörelsernas pingst.
Biskop Anders önskar att rörelserna är med och utformar mässan som vi brukar, men fokus kommer inte att vara specifikt på rörelserna, utan på Andens fulla liv i kyrkan, vilket ju både konfirmationen och rörelserna i sin mångfald handlar om.

Välkomna att medverka i denna pingstvigilia.
Det är inget krav att vara med att utforma mässan, utan man kan bara vara med att bidra till ett glädjerikt och andefyllt pingstfirande med sin blotta närvaro!

Men är det någon som vill vara med ”som aktiv del i mässan” anmäl ert intresse som svar på detta mejl under den närmaste veckan tack.

Varma hälsningar
Styrelsen