Kurs om fördjupad andlig urskiljning

En kurs om fördjupad andlig urskiljning:
Vad som är medvind från Gud – och vad som inte är det… 
Gud ger oss medvind i det andliga livet. Men det finns annan medvind, som inte kommer från Gud. Hur kan jag märka skillnaden?
 
Kursen är för dig som tidigare gått kursen om vad Ignatius lär ut om tröst och misströstan, eller som på andra sätt bekantat dig med urskiljningen av tröst och misströstan. 
 
Det är dags att anmäla dig till:

Torsdag 22 februari       19.00-20.30     Övre salen, S:ta Eugenia
Lördag 2 mars               10.00-16.00     Johannes Paulus II Pastoralcentrum
Torsdag 7 mars              19.00-20.30     Övre salen, S:ta Eugenia
Lördag 16 mars             10.00-16.00     Johannes Paulus II Pastoralcentrum
Torsdag 21 mars            19.00-20.30     Övre salen, S:ta Eugenia
Kursen ordnas av Gemenskap i Kristet Liv – alla välkomna!
Kursledare är Andreas Carlgren
Sprid gärna informationen vidare till andra intresserade.