Helgreträtt i Vadstena

Vadstena deltagare 2019Tacksamhet öppnar upp mitt hjärta. Allt jag har, allt jag är, är en gåva. Tacksamheten banar väg för glädjen.

I Vadstena samlades från fredag till söndag några medlemmar ur GKL, Sverige.
Vi fördjupade oss i en av den ignatianska spiritualitetens mest grundläggande frågeställning, som också GKL utgår ifrån:

Hur lever jag ut mitt kristna liv i vardagen? Temat för vår helg var urskiljning. Vad för mig närmare Gud och vad för mig bort från Gud? Tacksamheten är då en nyckel som öppnar sinnet och gör oss lyhörda.

Som inramning till vår helg tillsammans hade vi ett vackert och novemberdisigt Vadstena vid sjön Vätterns strand. Vi bodde på Birgittasystrarnas gästhem och deltog i deras mässor och tideböner.

/Ylva Jans


Lägg allt du gör i Herrens hand,

Ords 16:3a