Förslag till den som vill läsa mer om Ignatius och ignatiansk andlighet på svenska

Pilgrimens berättelse är Ignatius av Loyolas egen berättelse om sitt liv (Artos förlag)

Ignatius av Loyola – mästare i andlig vägledning, av Stefan Kichle (Artos förlag)

Av kärlek till verkligheten – Ignatianska grundord, av Willi Lambert (Veritas förlag)

Söka och finna Gud i allt, av James Martin (Libris förlag)