GKL Gemenskap i Kristet Liv är en del av en världsgemenskap. Besök världsgemenskapens hemsida:

https://cvx-clc.net/en/