Reträtt i fastan

Det finns fortfarande möjlighet att anmäla sig till reträtten med p. Stefan Dartmann,  ”Herre, dig jag tillber, fast fördold du är.” Lördag 24 februari kl. 10-16:30 på Marielund, Ekerö. (Busshållplats Älby). …

Medlemsmöte 31 januari 2024 kl. 19:00

Onsdag 31 januari 2024 kommer vi att genomföra en GKL-träff med samvaro, gemenskap och samtal utifrån världsgemenskapens fem apostoliska områden. Vi kommer att med utgångspunkt från slutdokumentet från världsmötet se …

Glimtar från europeiskt möte i GKL*

av KARIN EDEBOL EEG-OLOFSSON Att ösa ur djupa källor och våga uppbrott var temat för årets möte i Gemenskap i kristet liv (GKL), som hölls helgen den 29 september till …